Disclaimer

Algemeen

De voorwaarden van deze disclaimer zijn van toepassing op deze internetsite van NuZon b.v., gevestigd aan de Oud Loosdrechtsedijk 71b, 1231 LR te Loosdrecht,  Nederland en is ingeschreven in het Handelsregister KvK te Hilversum (NuZon b.v.).

Door deze internetsite te bezoeken en/of de op of via deze internetsite aangeboden informatie te gebruiken, verklaart u zich akkoord met de toepasselijkheid van deze disclaimer.

Met de toegang tot en het gebruik van deze site stemt u als gebruiker in met de onderstaande voorwaarden en beperkingen:

1. Deze site verstrekt informatie aan u als gebruiker. Ondanks de constante zorg en aandacht die wij aan de samenstelling van deze website besteden, is het mogelijk dat de informatie die hier wordt gepubliceerd onvolledig of onjuist is. Iedere aansprakelijkheid voor eventuele schade ten gevolge van toegang tot en het gebruik van de site, wordt door de directie van NuZon b.v. uitdrukkelijk afgewezen.

2. NuZon.nl ontleent de informatie over zonnestroom installaties aan de installateurs en/of fabrikanten van zonnepanelen en kan daarom voor de juistheid van de weergegeven informatie niet instaan. Ook bij het overnemen van gegevens of door technische storingen en andere omstandigheden kunnen fouten in de gegevens ontstaan of gegevens onvolledig overkomen. U bent zelf verantwoordelijk voor de beslissing om een offerte bij een installateur of energie-adviseur tot stand te brengen en wij kunnen geen aansprakelijkheid aanvaarden voor schade die is ontstaan als gevolg van die beslissing, ook niet als de oorzaak ligt in misverstanden over de door NuZon b.v. verstrekte informatie, onjuiste gegevens of verlies van gegevens.

3. De informatie op deze website wordt aangevuld wanneer nodig en eventuele wijzigingen kunnen te allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden aangebracht. Het verdient aanbeveling periodiek na te gaan of de op of via deze internetsite aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze Disclaimer, is gewijzigd.

4. Links naar andere websites en verwijzingen naar informatiebronnen zijn slechts opgenomen ter informatie voor de gebruiker van deze website. NuZon b.v. aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud, aanbiedingen of andere zaken die vermeld worden op deze sites of informatiebronnen.

5. NuZon b.v. biedt geen garantie voor het continu en foutloos functioneren van deze site. Iedere aansprakelijkheid voor eventuele schade ten gevolge van toegang tot en het gebruik van de site, wordt door de directie van NuZon b.v. uitdrukkelijk afgewezen.

6. NuZon b.v., of de rechthebbende, behoudt alle rechten (waaronder auteursrechten, domeinnamen, merkrechten, octrooien en andere intellectuele eigendomsrechten) met betrekking tot alle op of via deze internetsite aangeboden informatie (waaronder alle teksten, grafisch materiaal en logo’s). Het is niet toegestaan informatie op deze internetsite te kopiëren, te downloaden of op enigerlei wijze openbaar te maken, te verspreiden of te verveelvoudigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van NuZon b.v. of rechtmatige toestemming van de rechthebbende. U mag informatie op deze internetsite wel afdrukken en/of downloaden voor uw eigen persoonlijk gebruik. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van NuZon b.v. is het niet toegestaan links naar de website van NuZon b.v. weer te geven.

7. Door het versturen van het aanvraagformulier gaat u ermee akkoord dat uw gegevens, waaronder -maar niet beperkt tot- persoonsgegevens en bijlagen, worden verwerkt en opgenomen in onze database. Deze gegevens zullen door ons vertrouwelijk worden behandeld en uitsluitend worden gebruikt voor het aanvragen van offertes c.q. energie-advies. Wij zullen geen informatie verstrekken aan derden, tenzij wij daartoe op grond van de wet verplicht zijn.

8. Op deze internetsite en de Disclaimer is het Nederlands recht van toepassing.