Zonnepanelen

Zonne-energie is één van de bekendste soorten duurzame energie. De zon zelf is eigenlijk een enorme kernfusiereactor.

Opbrengsten van zonne-energie in Nederland

Momenteel staat er in Nederland ongeveer 46 MW (200.000 m2) aan zonnepanelen opgesteld, waarvan 16 megawatt direct aan het elektriciteitsnet gekoppeld is. Die hoeveelheid (46 MW) komt overeen met de gemiddelde opbrengst van ongeveer 80 flinke windturbines van 2,5 MW per stuk. De bijdrage aan de geproduceerde hoeveelheid duurzame energie bedraagt nu ongeveer een half procent. De nadelen van zonnepanelen waren vooral de relatief hoge kosten. Zonnestroom was ongeveer 20 keer duurder dan elektriciteit uit conventionele productie. De ontwikkelingen in de huidige markt gaan echter zo snel dat de kosten bijna dagelijks dalen. Energie onderzoekscentrum Nederland (ECN) verwacht dat nu de toepassing van zonne-energie echt op gang gaat komen, de kostprijs van bruikbare energie van de zon is naar beneden gegaan en zelfs lager geworden dan de kostprijs van de steeds duurder wordende conventionele energie.

Oorsprong

Door de kernfusiereactie straalt de zon zoveel licht en straling uit. In deze kernfusiereactie gaan twee waterstofatomen samen en vormen een heliumatoom. Bij deze reactie komt een enorme hoeveelheid warmte en straling vrij. De hoeveelheid energie die hiervan op de aarde valt, is in verhouding vergelijkbaar met de hoeveelheid licht dat een speldenknop opvangt op een paar meter afstand van een gloeilamp die naar alle richtingen straalt. Eigenlijk staat zonne-energie aan de basis van alle duurzame energiesoorten. Windenergie is afkomstig van door de zon onregelmatig opgewarmde lucht. Het plantaardige deel van biomassa kan alleen maar groeien als er licht van de zon op valt. Zelfs fossiele brandstof is in feite zeer lang geleden opgeslagen zonne-energie. Duurzame energiesoorten als windenergie en biomassa noemen we indirecte zonne-energie. De techniek om zonne-energie om te zetten in elektriciteit is afkomstig uit de ruimtevaart. Hoog in de ruimte is deze vorm van energie namelijk overvloedig aanwezig, in tegenstelling tot een stopcontact. De techniek is langzaam door geëvolueerd in voorwerpen zoals rekenmachines, praatpalen, lichtboeien op zee, enzovoort.

Beschikbaarheid zonne-energie

Zonne-energie, net als bij windenergie, is niet altijd voor honderd procent beschikbaar. De intensiteit van de beschikbare energie van de zon fluctueert per seizoen. In de zomer geeft de zon meer energie af per vierkante meter dan in de winter. Maar ook op kortere termijnen zijn er intensiteit verschillen, bijvoorbeeld als het bewolkt is. Hierdoor fluctueren ook de prestaties van de zonnesystemen. Welke soorten zonne-energie zijn er?
Passief gebruik maken van zonne-energie houdt in het gebruik maken van binnenvallend zonlicht, zonder dat daarvoor apparaten nodig zijn. Dit heeft vooral betrekking op de warmte huishouding in gebouwen en woningen, maar ook het invallende licht. Gebruik maken van passieve zonne-energie kan een flinke energiebesparing opleveren. Een aantal passieve zonne-energie maatregelen:

  • Grote ramen op de zuidzijde en kleinere op de noordzijde van een woning/gebouw
  • Zonneschermen om oververhitting in de zomer te voorkomen
  • Goede isolatie rond warme ruimten
  • Inrichting aanpassen (warme ruimten zoals woonkamer aan de zuidzijde, koudere – minder gebruikte – ruimten aan de noordzijde)

Elektriciteit uit zonnecellen

Zonnecellen (PV-systemen) Fotovoltaïsche systemen (PV komt van het Engelse Photovoltaic ), ofwel zonnecellen, zetten zonnestraling direct om in elektriciteit. De systemen bestaan uit panelen van wisselende grootte met daarin een verzameling aan elkaar gekoppelde zonnecellen. Dit is vergelijkbaar met wat planten doen, deze zetten het zonlicht alleen niet om in elektriciteit, maar in chemische energie. De zonnecellen zijn in serie gekoppeld om een bruikbare spanning te kunnen leveren.

Tevreden klanten

5/5

Voor het eerst in mijn leven is het een genot op de elektriciteitsmeter te kijken en te zien dat deze terugdraait!

J. Karssen

5/5

Groene stroom en rendement op je spaarcenten; wie wil dat nou niet?

Hans en Desiree

5/5

Alle complimenten voor de firma Nuzon, die wij inmiddels bij diverse familieleden en kennissen hebben aanbevolen.

L.H.F. Born

5/5

Bijzonder tevreden over de geleverde kwaliteit en prijs. Nuzon is een aanrader!

Wim and Nicole

5/5

Bij deze firma zijn hardwerkende en vakkundige techneuten werkzaam, die goed op elkaar zijn ingespeeld, stevig materiaal gebruiken en prachtig werk hebben geleverd.

S. Zeebregts

5/5

Binnen no-time lagen de panelen op het dak en kon ik genieten van een lage energie rekening

Martine