Subsidies

Sinds de publicatie in de staatscourant in 2011 is de subsidieregeling voor subsidie op zonnepanelen een wet. De regeling is voor zowel bedrijven als (non)-profit-instellingen.

Landelijke SDE-subsidie

Het kabinet Rutte heeft de nieuwe subsidieregeling voor subsidie op zonnepanelen in 2011 in de Staatscourant gepubliceerd. Daarmee is het wet geworden. De regeling is voor zowel bedrijven als (non)-profit-instellingen. Hieronder de belangrijkste onderdelen uit de regeling. De SDE+ -regeling De SDE 2011 stimuleert de productie van duurzame energie en richt zich op bedrijven en (non-profit) instellingen.

Duurzame energie wordt opgewekt uit schone, onuitputtelijke bronnen en heet daarom ook wel ‘hernieuwbare energie’. De minister heeft de SDE 2011 per 1 juli 2011 opengesteld. Vier kenmerken van de SDE 2011: Eén integraal budgetplafond; Een gefaseerde openstelling voor de verschillende technologieën; Een maximum basisbedrag (15 ct/kWh voor hernieuwbare elektriciteit); Introductie van een vrije categorie. De nieuwe SDE+-regeling haalt het plafond van 100kWp uit de vorige SDE-regeling.

In die oude regeling was de subsidieverlening tot dat vermogen beperkt, in de nieuwe regeling kunnen grotere installaties ook subsidie krijgen. Met als enig doel in 2020 de Europese doelstelling te halen, die uitgaat van 14% duurzame energieopwekking. Verhagen stelt ook een ondergrens in.

Particuliere systemen vallen in de nieuwe regeling vrijwel buiten de boot doordat pas vanaf 15 kWp subsidie wordt verstrekt (bijvoorbeeld 100 panelen van 150 wattpiek) en de meeste woningdaken zijn te klein voor zoveel panelen. Doordat echter de bovengrens van 100 kWp (bijvoorbeeld 500 panelen van 200 wattpiek) vervalt worden ook écht grote systemen op schuur- en bedrijfsdaken en in het vrije veld op nu braakliggende akkers subsidiabel. De regeling ging 1 juli 2011 in twee fasen van twee maanden én twee fasen van één maand open en loopt tot uiterlijk 30 december.

De subsidie begon op 9 cent per kWh in de eerste fase en loopt op tot 15 cent per kWh in de laatste fase. SDE+ subsidie kan worden aangevraagd in het online eLoket van Agentschap NL. De eerste ronde van 9 cent was al in 5 dagen voltekend. Hieronder vindt u een aantal links die verwijzen naar informatie over de SDE-regeling:

Meer informatie:

RVO.nl

Lokale Subsidies

Vaak stellen ook lokale en provinciale overheden extra subsidie beschikbaar voor zonne-energie.

Gemeenten doen dat meestal onder noemer van duurzaam wonen. Niet alleen voor isolatie, maar ook voor dubbele beglazing en vaak is er ook een extra potje voor zonne-energie. Daar kunt u als inwoner van die gemeenten van profiteren. Provincies doen er vaak nog een schepje bovenop.

Provincies

Benieuwd of er in uw gemeente ook een lokale regeling is voor energiebesparende maatregelen aan uw woning ?

Check via de energiesubsidiewijzer wat de mogelijkheden zijn.

Bedrijven

Als bedrijf kunt u nog gebruik maken van de fiscale voordelen zoals de EIA en kleinschaligheidsaftrek.De EIA geeft een extra aftrekpost van 44%, deze is wel gelimiteerd tot een bedrag van maximaal € 3.00 per wattpiek.

Afhankelijk van uw bedrijfsvorm kan deze regeling u een netto voordeel opleveren van 11 tot plusminus 23%.